Robert E. Howard: A jel

Robert E. Howard: A jelRobert E. Howard a Carcosa-kampány egyik legfontosabb irodalmi ihletője. A letűnt korok grandiózus víziói, amelyeket írásaiban felvázol, a Carcosák világában nem a fikció, hanem a történelmi valóság birodalmába tartoznak.


A jel című versében – melyet Raoul Renier műfordításában teszünk közzé – arra figyelmeztet minket, hogy a múlt korántsem halott, és olyan veszedelmekkel terhes, amelyek végzetesek lehetnek a feledékeny emberiségre nézve.Robert E. Howard: A jel


Atlantisz ős hajnalkora komor királyok rabja volt,
Furcsa és szörnyű dolgokat látott a sápadt éji hold:
Bazalt bástyák fűrészfogát, mi csillagok közé harap,
Füstöt hányó szentélyeket, hol élő hús az áldozat.

Kígyófejét a mágia sziszegve rázta, s körbemart,
Míg egy őrült isten keze rázúdított vizet s vihart.
A királyok látták dühét, mely mindent hullámsírba ránt,
S egy dombon roppant oszlopot emeltek intő jel gyanánt.

Sötét szentélyek, templomok merültek mélyre, messze lenn;
S hol tegnap álltak még, amott a tenger tükre végtelen.
Ám kurta az emlékezet, a rostáin hamar kihull,
Hogy mi szunnyad a víz alatt – holtan, de nem álmatlanul.

Sírvermüket hínár lepi, az ős királyok alszanak.
Várják az órát, mely ha jő, lerázhatják béklyóikat,
S a dzsungelben, egy dombtetőn, mely miazmás párába vész
Egy oszlop áll, mint sors jele, rajta a figyelmeztetés.

A gyilkos nap, ha tűz le rá, a leprás hold, ha mosolyog,
A kőbe vésett rúna csak bazaltfogakkal vicsorog.
Az emberi nem végzetét csikorgó gőggel hirdeti:
Vakon bolyong e földtekén, sorsát el nem kerülheti.

Mert ez áll írva a kövön, mélyen bevésve, szó szerint:
„Urak voltunk fölöttetek, s urak leszünk egyszer megint.”
Az őrült isten rég halott, haragja emlék s köd csupán;
És a jel újra felragyog az ős királyok homlokán.