A sötét kolostor (háttérösszefoglaló)

Donnergrau - A sötét kolostorA Felső-Rajna vidékén, a Szent Germán Birodalom sváb hercegségében áll Donnergrau ódon kolostora, az egyik legrégibb szerzetesi közösség a keresztény Európában. Igaz, alapítólevelén csupán a 762. évi dátum szerepel; de a zord hegyek között már akkor is szentéletű remeték laktak, amikor a hanyatló Aeterna, meghajolva a barbár törzsek nyomása előtt, visszavonta légióit az alpesi tartományokból. Eltérően a legtöbb kolostortól, Donnergrau nemcsak a jámbor ájtatosságnak, hanem az antik világ tudományának is menedéket kínált: könyvtára messze földön híres, a reneszánsz időkben mágnesként vonzotta a nagy talján tudósokat. Pico della Mirandola, a jeles humanista „sötét zarándoklatnak” nevezte ezeket a donnergraui tanulmányutakat; talán a zord északi tájak borzongatták meg mediterrán napsütéshez szokott lelkét, de az is meglehet, hogy titkosabb és nyomósabb oka volt rá. A környéken ugyanis évszázadok óta az a pletyka járja, hogy a donnergraui szerzetesek valójában az ördögöt imádják: fekete miséket rendeznek kolostoruk komor falai között, s istenkáromló rítusokkal hódolnak Lucifernek és Beliálnak. Kétség sem fér hozzá, hogy ez csupán a pallérozatlan pórok zsigeri gyanakvását tükrözi a kiművelt fők iránt: a Szent Hivatal több ízben is alapos vizitációt tartott Donnergrauban, és az ügyben eljáró inkvizítor atyák minden alkalommal alaptalannak találták a sötét híreszteléseket.

A kolostor szerfölött ritkán avatkozik világi ügyekbe, ám tizenöt esztendeje vendégül látott néhány tekintélyes, bár nem feltétlenül közismert személyiséget: Kürosz atyát, a Szentszék különleges meghatalmazással bíró delegátusát (†); Zygmunt Górkát, a híres polyák katonaköltőt és asztrológust (†); Johannes Fulminatort, az ünnepelt zeneszerzőt és klavikordistát; Sztyepan Balabán kozák hetmant, akinek tatár vér is folyt az ereiben (†); Bejaz al-Núrt, a titokzatos izmaelitát (†); Szubhúti mestert a messzi Tamilnádu szigetéről (†); és egy férfiöltözékben érkező hölgyet, aki állítólag az alpesi tündenép képviselője volt. A társaság kétnapos megbeszélést tartott Donnergrauban, majd tovább utaztak Gérard de Perigorn várkastélyába, ahol már várta őket a házigazda, a kivetkezett lazareus lovag; Angelomachatus presbiter, a puritán boszorkányvadászok legkiválóbbika (†); Benedikt van Gulden, a tengeralföldi kereskedő, kalandor és tőkepénzes (†); Roderillo Dastardi, a talján háborúk veterán zsoldoskapitánya; Cabouche le Verde, a nép ajkán legendává nemesült sócsempész és rablóvezér (†); valamint Balthasar Fresenius magiszter, a Carcosa család kulcsembere, aki rútul visszaélt kenyéradóinak bizalmával. Az összeesküvők közül csupán Brabanti Konrád gróf (†) nem volt jelen személyesen. Hogy mi történt e végzetes találkozó után, azt fölösleges újra elbeszélni; tudjuk jól a családi krónikából.

Donnergrau nem vett részt tevékenyen a Carcosák elleni támadásban: de titkon támogatta az összeesküvőket, rendelkezésükre bocsátotta a könyvtárában összegyűjtött tudást, és támaszpontként szolgált nekik a végső, meglepetésszerű csapás előkészítésében. Ezért bűnhődnie kell.

A büntetést a Carcosa család két nagy tekintéllyel bíró, oszlopos tagja fogja kimérni a szerzetesekre: Rigorel Carcosa, az Átokmester és Eibon Carcosa, a Kapuőr. Titkos fegyverként magukkal viszik Liliar Carcosát, a Kicsi Szépséget is, aki sajnálatos módon éhen maradt legutóbbi khunti kirándulása után. Liliar szempontjából teljesen mindegy, hogy a kolostor lakói jámbor keresztények-é vagy diabolisták; akár Istenben hisznek, akár a Sátánban, mindenképpen ízletes falatnak bizonyulnak majd.

Megjegyzés: A szövegben szereplő nevek után beszúrt keresztek Ungurján Carcosa, a Krónikás kézírásos bejegyzései. A figyelmes olvasónak szemet szúrhat, hogy a tizennégy összeesküvő közül csupán kilenc van megjelölve. A Carcosák száműzetésben fölnevelkedett új nemzedékének föltett szándéka záros határidőn belül pótolni az elmaradást.