Új MAGUS kaszt: Shenar

„ A shenarhoz méltó élet kulcsa a halál, melyről naponta meditálnia kell. Minden nap, mikor teste és lelke nyugodt, el kell képzelnie, hogy nyíl, puska, dárda és kard hatol testébe, elnyeli a hullámzó áradat, lángoló tűzbe vetik, villám csap bele, elpusztítja a földrengés, lezuhan egy sziklaszirtről, betegség ragadja el. A shenar élete minden napján halottnak tekinti magát. Ez a shenarhoz méltó élet lényege.”

Shenar

Árnyak közt rohanó, csendes léptű orgyilkosok, akiktől még a legyőzhetetlen seregek urai is rettegnek. Ők a shenarok, az árnyak gyermekei, kik gátlástalanul visszaélnek a harcművészetük tudásával és hatalmával.

Sokáig Ynev lakóinak tudomása sem volt a távoli országok (Tiadlan, Niare és Enoszuke) fejvadászairól. Amit az ég alatti birodalom gyermekiről tudhattak csak kalandozó harc- és kardművészektől származó históriák és a messzi földek szépséges tájait leíró költemények vagy dalok voltak. E renegát vándorok, ha tudtak is az árnytestvérek viselt dolgairól, nem szívesen tárták a világ elé azt ami szerintük a slan elvek megcsúfolását, törvényeik áthágását jelentette.

A szekta jellegű nemzetségekbe, klánokba tömörülő „láthatatlanok”, ha úgy tetszik, középkori terroristák, de egyben elit harcosok is. Sokoldalú kiképzésük az élet, a hadviselés szinte valamennyi területére kiterjed. Értenek a fegyvertelen harchoz és önvédelemhez, több tucat fegyver és eszköz használatához, az álcázáshoz, a rejtőzködéshez, a csupán bogyókkal és erdei bogyókkal való táplálkozáshoz, a kémkedéshez, a méregkeveréshez és a mérgezés gyógyításához, szinte emberfeletti módon tudnak uralkodni a testükön és lelkükön. Fáradhatatlanok, a félelmet nem ismerik, a fájdalmat fanatikusan, szó nélkül tűrik. Többnyire erősített hegyi falvakban laknak, ahová idegennek tilos és életveszélyes a bejárás. Valódi mivoltukban ritkán mutatkoznak, közvetítőhálózatuk révén adják bérbe hírszerzői, orgyilkosi és egyéb harci tudományukat annak, aki a legtöbbet ígéri.

KÉPESSÉGEK:

Erő: 2k6+6 Szépség: 3k6(2x)
Állóképesség: k6+12 Intelligencia: 2k6+6
Gyorsaság: k6+12+kf Akaraterő: k10+8
Ügyesség: k10+10 Asztrál: 2k6+6
Egészség: k10+8


HARCÉRTÉKEK:

A shenarok harcértékei a harcosok körében nem igazán számítanak túl jóknak, de ők is mint a többi Harcművész főkasztba tartozók, a Slan-út diszciplínáit használva emelkednek ki igazán.

KÉ: 10 TÉ: 22
VÉ: 72 CÉ: 0
HM/TSz.:8 Kötelező osztás: 3,3

ÉLETERŐ ÉS FÁJDALOMTŰRÉS:

Képesek szélsőséges körülmények között, sebesülten is életben maradni, de csupán azért mert, alaposan és figyelmesen tanulmányozták a külvilágot, a természetet és saját testüket. Közeli viszonyban vannak a fájdalommal és uralják azt.

Fp alap: 7
Fp/TSz.: k6+6
Ép alap: 6

KÉPZETTSÉGEK:

Neveltetésük során sok képzettséget elsajátítanak, de ennek arányában a további tapasztalati szinteken azonban már kevesebbet. Meglehetősen tanulékonyak, így kalandozásuk során is alkalom nyílhat újabb képzettségek elsajátítására.

Kp alap: 4
Kp/Tsz.: 6

1. szinten a következő képzettségeket kapják:

Képzettség Fok / %
Ökölharc Af
8 Fegyverhasználat Af
2 Fegyverdobás Af
Vakharc Af
Pszi (speciális) Slan-út
Kétkezes harc Af
Úszás Af
Futás Af
Kötelekből szabadulás Af
Méregkeverés/semlegesítés Af
Álcázás/álruha Af
Hátbaszúrás Af
Lovaglás Af
Mászás 45%*
Esés 20%*
Ugrás 20%*
Lopózás 35%*
Rejtőzködés 35%*

*A shenar minden tapasztalati szinten kap 35%-ot, amit eloszthat a felsorolt Százalékos Jártasságokban mért képzettségei között. Azt azonban szem előtt kell tartani a hogy egy képzettségre szintenként max. 15%-ot szánhat.

További szinteken, pedig a következő képzettségeket sajátítják el:

TSz. Képzettség Fok / %
2. Ökölharc Mf
3. Kétkezesharc Mf
3. Hátbaszúrás Mf
4. Álcázás/álruha Mf
4. 1 Fegyvehasználat Mf
5. Herbalizmus Af
6. Vakharc Mf
6. Nyomolvasás/eltüntetés Af
7. Mechanika Af

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK:

Elsődleges különleges képessége minden shenarnak, hogy használja a harc- és kardművészek által használt Slan – utat, de nem tudják olyan jól kihasználni elméjüket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem a Slan-útnak szerint kapják a Pszi pontjaikat, hanem a pyarroni mesterfoknak megfelelően. Ellentétben a Slan pszi használóival, ők nem rendelkeznek a pyarroni pszi diszciplínáival mf-on, saját Kp-juk ráfordításával, külön képzettség formájában vehetik csak ezeket fel.  Emellett a tanulásuk sem „folyamatos” mint a Slan – utat járó harc- és kardművészeké. Ez annyit tesz hogy diszciplínáikat szakaszosan, fokozatosan tanulják meg a tapasztalati szintjük függvényében. Az alábbi táblázat alapján ismerik tehát a diszciplínáikat:

TSz. Diszciplínák
1. Levitáció, Statikus pajzs
2. Jelentéktelenség, érzékelhetetlenség
3. Chi-harc, zavarás
4. Testsúlyváltoztatás, tetszhalál
5. Aranyharang, halálos ujj
6. Kiáltás
7. Kitérés
8. Belső idő

A shenarok mesterei az Nisen-nid-to stílusnak, amely Vien Wri Dara, tiadlani Dorcha által kidolgozott, Niarei alapokkal rendelkező, stílus amely a elsősorban és a világiak szemében is a Dorcha testőrségének fő irányzata. Megtanulása kívülállóknak egyedül a Par Elyaban vagy Di’ Maremben van mód. A gyengébbik nem körében talán ez a leginkább kedvelt harci metódus, ám a Nisen-nid-to iskolák jónéhány férfi hírességet is adtak Ynevnek. A legharcosabbnak tartott stílus, elegáns, látványos és igen hatékony. Oktatását Tiadlanban némely mester egybeköti egy Niaréből származ, igen ritka és igen speciális mágiafajta tanításával, amely a tulajdonképpeni shenar képzést takarja, s ezért a Nisen-nid-to tanítványairól kering a legtöbb legenda.

E stílus a kilenc alapfegyver használatát is oktatja, a legnagyobb hangsúlyt azonban egy különlegesen kiképzett, egykezes ún. Nisen-kard (ez az eredeti stílusnál Shenar-kard néven említett fegyver) forgatásának tanítására fordítja. A Nisen/Shenar-kardot a tanítványok Chi-harc közben is képesek használni.

A Shenar-nid-to (az eredeti, niarei harcművészet) bár nem rendelte magát egyetlen jelkép vagy címer alá magát, ám jellegzetes láb és kéztartásukról azonnal felismerhető a stílusuk (nem tiadlani emberek harcművészt, tiadlaniak nisen-nid-to követőt, niarei harc- és kardművészek (!) pedig a shenart látják bennük). A közelharc bár nem erősségük, ám lábsöpréseik, legváratlanabb helyzetekben végrehajtott gáncsaik igen veszedelmes ellenféllé teszik őket még fegyvertelen harcban is. A lábsöprés és gáncs használata a következő képpen működik: A shenar a kör elején bejelenti szándékát, majd támadó dobást tesz. Amennyiben a támadó dobás sikeres, az ellenfél Ügyességpróbát tehet, ám ha elvéti, a földre kerül, és két körbe kerül amíg sikerül felállnia (természetesen ha nem gátolja ebben semmi). Addig a harc fekve módosítók érvényesek rá. Ha a Shenar-nid-to harcos legalább 25-tel túldobja ellenfele Védő Értékét, akkor annak nincs lehetősége az Ügyesség Próbára- automatikusan a földre kerül és a fenti módosítók érvényesek rá.

A harcművészeti stílusok közül ez kívánja a legnagyobb gyorsaságot és ügyességet, viszont nem épít túlságosan a testi erőre. Az alkalmazó harcos szélsebesen mozog, villámként csap le, de a támadások gyorsasága miatt viszonylag kevés erő vihető bele egy-egy csapásba. Inkább a láb használata dominál, de a különbség nem túl nagy: 60%-40% a lábtechnikák javára. A technika rengeteg ugrást, kitérést foglal magába, így a védekezés sem szenved csorbát. (megjegyzés: a technika használatakor két támadásra van lehetőség egy körben ami tetszés szerint lehet láb-kéz, csak láb, csak kéz, láb-kard, kéz-kard támadási kombináció, a karddal kétszer csupáncsak a 6.Tsz elérése után van lehetőség)

A technika harcértékei:

Kéz – KÉ: 11, TÉ: 13, VÉ: 14, Sebzés: k6-2

Láb – KÉ: 12, TÉ: 15, VÉ: 9, Sebzés: k6-1

TAPASZTALATI SZINT (TSZ):

Tapasztalati pont TSz.
0-220 1.
221-442 2.
443-950 3.
951-2000 4.
2001-4500 5.
4501-9000 6.
9001-16000 7.
16001-32000 8.
32001-65000 9.
65001-120000 10.
120001-170000 11.
170001-240000 12

Minden további szinten +65000 Tp. szükséges.

A Shenar FEGYVERTÁRA:

Azt hogy minden eszközt ill. fegyvert képesek megragadni céljuk elérésében, az is mutatja hogy a shenarok fegyvertára gyakorlatilag kifogyhatatlan. Mindennel, ami a kezük ügyébe kerül képesek ölni. Attól függően, hogy hol nevelkedtek – melyik klánban vagy melyik mesternél -, változnak az eszközeik is. De minden esetben a gyors, halk, hatékony kis helyet foglaló fegyvereket részesítik előnyben, azokat amelyek nem akadályozzák őket mozgásukban.

Előszeretettel használnak dobótőröket, dobócsillagokat, szinte minden esetben mérgezettet. Egy shenarnál szinte mindig van kéznél néhány pukkanó, robbanó, figyelemelterelő füstgránát, fojtóhurok és fúvócső.

Páncélt nagyon ritkán, kizárólag testőri feladatok ellátásakor használnak, illetve – ami gyakoribb – álcázás végett.

Vannak azonban tradicionálisnak számító fegyverek amelyeket szinte minden shenar használ, származástól függetlenül, ilyen például a:

Shenar-Kard

Ez a kard első pillantásra, egy kicsit a Slan kardra emlékeztet, bár nem olyan hosszú a pengéje és ehhez aránylik a markolata is (55-60cm hosszú, ebből 15 cm a markolat). Rendkívül igényes a kidolgozása és borotva éles. Általában ha nyílt harcra kényszerülnek ezt a fegyvert, használják a legszívesebben. De ha nem használják, akkor tokban, a hátukon hordják. (megjegyzés: amint a Shenar eléri a 6.Tsz-t képessé válik arra hogy egy körben kétszer is támadhasson egy Shenar-karddal mikor nem Chi-harcol)

Tám./kör: 1, Sebzés: k6+1, KÉ: 7, TÉ: 12, VÉ: 11

Speciális dobótőr

Ez a dobótőr kisebb mind a szokványos dobótőr, célja azonban nem is inkább a magas sebzés elérése, hanem egyáltalán a találat. (Mivel általában mérgezve van.)

Tám./kör: 3, Sebzés: k6/2, KÉ: 10, TÉ: 15, VÉ: 0

Ebbe a kasztba tartozható fajok:

-Ember

-Wier (csak a KM engedélyével!)

(A most bemutatásra kerülő kaszt Ifar cirn Inmettiel és Gulandro alkotása, amelyet a feudális japán- és kínai orgyilkosok alapul vételével alkottak 2003-ban. A shenar kaszt az utóbbi évek találkozóin igen népszerű volt a játékosok körében, ezért gondoltunk rá, hogy a honlapon is közzétesszük.)

Ajánlott művek a shenar kaszt hangulatának és moralitásának megértéséhez, átéléséhez: Basilisk anime sorozat, Ninja Scroll anime, Shinobi film, Tenchu és Shinobido játéksorozatok.


Kapcsolódó téma: Árnyvadász, Niarei fejvadász