Ungurján Carcosa levele Humungus Carcosának

Ivy the HamadryadNem mintha neheztelnék érte, hiszen ez alapvetően az én feladatom volt, de nem titkolhatom el, hogy Humungus vajmi kevés segítséget jelentett a tárgyalások lebonyolításában. Csak állt a rózsabokrai között, és meg se mukkant, mintha Seranthur zord némaságát akarná utánozni, és az egész beszélgetést végigszemezte a király másik testőrével, egy szintén degenerált külsejű nőszeméllyel, akinek fű sarjadt a fején, tüskék a fogai helyén, meg még voltak rajta valamiféle kinövések, de ami engem illet, kifejezetten laposnak találtam. Nem tudom, mi tetszett neki benne, de hát az ízlés nem vitatéma, különösen családtagok esetében.

—William CarcosaDrága véreim, kiváltképpen Humungus kuzin!
William beszámolóját olvasva nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy családi könyvtárunk fóliánsait böngészve valahol találkoztam már olyasféle lények leírásával, mint az a töviskarmú szépség – Seranthur testőre és hadvezére –, aki a Töviskirállyal folytatott tárgyalás során annyira lekötötte becses figyelmedet. Némi keresgélés után, egynémely vaskos kötetet leporolva rá is bukkantam a megfelelő referenciára.

A bájos ifjú hajadon minden bizonnyal a hamadriádok nemzetségébe tartozik, akik az ősi erdők legmélyebb zugainak védelmezői. Bár külsejükben hasonlítanak a driádokra – ők is csinos fiatal leányzóknak tűnnek, akik lombokat, virágokat és állatbőröket hordanak öltözék gyanánt –, a hamadriádok velük ellentétben növényi életformák. Törékeny megjelenésük csalóka: rokonaikhoz, a fákhoz hasonlóan ők is rendkívül erősek és szívósak.

A hamadriádokat leginkább a hajukról lehet felismerni, amit finom szálú növényi hajtások alkotnak, hasonlatosak a friss fűzfalombhoz. Jellegzetes ismertetőjegyei továbbá aránytalanul hosszú lábujjaik; ha éhesek vagy szomjasak, képesek gyökerekké növeszteni őket, és fák módjára táplálkozni velük. Tapintásra is különböznek a legtöbb tündeszerzettől; bár távolról nem látszik rajtuk, a bőrük vékony nyírfakéreghez hasonlít, lehetetlen összetéveszteni a hús-vér lények kültakarójával.

A hamadriádok nem feltétlenül viszonyulnak ellenségesen az erdő látogatóihoz, ám ha valaki favágószerszámot vagy a tűzkészséget hord magánál, azt óhatatlanul nyílt hadüzenetnek tekintik. Az erdő mélyén általában van egy nagyobb tisztás, amely gyülekezőhelyül szolgál nekik. Itt őrzik közös kincseik tarka gyűjteményét, amelyben az égvilágon minden előfordulhat, az érdekes formájú folyami kavicsoktól a balszerencsés vándorok felszerelési tárgyaiig. Időnként összejönnek gyönyörködni bennük, de cserekereskedelmet is folytatnak velük, és az is megesik, hogy kívülállóknak ajánlják fel őket szexuális természetű szívességekért cserébe.

A kereszténység előtti időkben olykor együttműködtek a kelta druidákkal, többnyire a föld termékenységének javítását célzó áldozati rítusokban. Ezért később véres üldöztetésnek voltak kitéve, és visszahúzódtak a Khunthoz hasonló rossz hírű erdőségekbe. Nyelvük a szél susogásához hasonlít a lombok között; az emberekkel kevesen tudnak szót váltani, és általában azok is csak archaikus – vagy egyenesen kihalt – nyelvjárásokat beszélnek.

A hamadriádok nem lelkesednek a harcért, de egy pillanatig sem hezitálnak, ha erdei otthonukat veszély fenyegeti. Kedvenc taktikájuk, hogy magukat hús-vér leánynak álcázva elcsalják társaiktól a kiéhezett férfiakat, majd könyörtelenül legyilkolják őket. Végszükségben nem rettennek vissza a nyílt összecsapástól sem; ilyenkor kihasználják, hogy rendkívül mozgékonyak és nagyon ügyesen rejtőzködnek. A nagy csapatban érkező betolakodókat gondosan becserkészik, gyors és halálos csapásokat mérnek a szélen haladókra, majd egy szempillantás alatt eltűnnek az erdőben, újabb lehetőségre várva.

Remélem, Humungus kuzin, hasznát veszed ennek az információnak – amely talán a többiek számára sem érdektelen, különös tekintettel Hellehild húgunk tervezett vállalkozására.