Szkriptúra 2011. – M.A.G.U.S. novellapályázat

A M.A.G.U.S. megjelenése és Ynev mémmé válása – 1993 – óta minden rendes közönségtalálkozón elhangzik a százezer talléros kérdés, min dolgozunk éppen.

M.A.G.U.S.A Valhalla fénykorában gyakran estünk abba a hibába, hogy ilyenkor nem arról kezdtünk beszélni, amit valóban csináltunk, hanem arról, amit csinálni szerettünk volna, ha a csillagok állása és/vagy egyéb ezoterikus tényezők lehetővé teszik. A „ki van találva, már csak le kell írni” szemlélet számtalan mulatságos és kevésbé mulatságos folyománya közül kimagaslik a tanulság: ha az ember azt szeretné, hogy az olvasói napjában legalább egy-egy órára komolyan vegyék, a munkát ne csak fejben, illetve marketingszinten végezze el.

Az ynev.hu látogatói abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy kérdezniük sem kell: az oldal maholnap kötetnyi terjedelmű exkluzív anyagai nem csak a háttérben folyó műhelymunkáról, de az általunk követett csapásirányról is sokat elárulnak. Az elmúlt évek azonban nem csak arra tanítottak meg, mi minden fér el a „már csak meg kell írni” mögött, hanem arra is, hogy az egyértelmű utalásnál is létezik célravezetőbb eszköz: az egyenes beszéd.

A kiadó 2009-es M* pályázatát támogató Scriptorium fórum beköszöntőjében azt találtam írni, hogy „…távlati célja a franchise írógárdájának szélesítése, az új tehetségek felkutatása és gondozása. bárki eljuttathatja (hozzánk) témába vágó terveit és írásait, a fórumon tájékozódhat az előkészületben lévő kötetekről és az azokban való szereplés lehetőségeiről… egyszóval részesévé válhat az újult erővel folyó munkának, mely reményeink szerint színvonalas kiadványok sorával gazdagítja majd Ynev ímhol-néhol húsz esztendeje bővülő legendáriumát.”

Mivel céljaink változatlanok, a pályázati anyagokat (is) tartalmazó A világ közepe antológia pedig megtalálta az utat az olvasók szívéhez, a Delta Vision kiadó úgy döntött, mostantól rendszeresen lesznek a 2009-eshez hasonló megméretések. Elindulhat rajtuk bárki, aki írói babérokra tör, akad mondandója a pályázat témájáról, és szeretne törvényes keretek közt közreműködni Ynev arculatának és történelmének alakításában.

A fentiekből már kiviláglott, de nem árt elismételni: minden pályázatnak lesz egy-egy központi témája, ha tetszik, vezérfonala, mely a különböző szemléletű és stílusú történeteket összefűzi, ahogy az a Legendák és enigmák sorozat két legsikeresebb darabja, a Kyria örök és a Kráni krónikák esetében történt. A témákhoz tartozó „kánon” forrásanyagok bárki számára elérhetők az ynev.hu oldalain – a stiláris elvárások mellett az ezekhez való igazodás az egyetlen feltétel, melyet a pályamunkáknak teljesíteniük kell.

Az egyes pályázatok tíz döntős írását korlátozott ideig bárki elolvashatja majd az ynev.hu-n. A legjobbak a Legendák és enigmák köteteiben is helyet kapnak, a különdíjasokat az online közönség fogja megválasztani… Wayne Chapman pedig tesz róla, hogy mindegyikük megkapja a maga virtuális emlékhelyét a kalandok kontinensén, ahogyan az Király Árpád emlékezetes hősével, Ghell Torozonnal történt.

Aki idáig eljutott, már túl van a nehezén – annyi dolgom maradt, hogy az első pályázat központi témáját megnevezzem. (A forrásanyagra mutató linkek alatt megtaláljátok a részleteket és mindazokat a nem kreatív feltételeket, melyeknek a kiadóhoz eljuttatott műveknek meg kell felelniük.

És mert iránytűnk ezúttal észak felé mutat, a résztvevőknek egy délvidéki hős, a Syburrt felmető Tristam Vel Tralfador generális fordulatával kívánok ihletet és sok szetrencsét: „Nyári ekhelonok, előre!”


Részletek

A pályázat témája “Az északi szövetség embervadászai”. Minden pályázó legfeljebb három olyan pályaművel indulhat, amelyek még sehol sem jelentek meg nyomtatásban. A benyújtandó alkotás műfaja novella, terjedelme 10.000–100.000 leütés közti legyen. A pályaműveket 2011. szeptember 15-ig lehet elküldeni a novella@deltavision.hu e-mail címre. A pályázat eredményeit 2011. október 31-én hirdetjük ki. A mű beküldésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása. *


Formai követlemények

– MS Word formátum
– Times New Roman betűtípus
– 12-es betűméret
– a dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat


Forrásanyagok

Északfölde embervadászai 1. rész
Északfölde embervadászai 2. rész


Pályázati feltételek

* A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre. A pályázó szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a pályázat kiíróját a mű felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a Kiíró nem köteles ellenőrizni és azok Pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.A pályázó Művének beküldésével hozzájárul, hogy a benyújtott Művek az alkotó nevének feltüntetésével felkerüljenek a www.deltavision.hu és a www.ynev.hu weboldalakra. A Kiíró a nem díjazott művek vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a szerző a Művet a pályázat eredményhirdetését követően szabadon felhasználhatja.

Várjuk kérdéseiteket, észrevételeiteket a pályázat fórumán!

http://www.ynev.hu/forum/viewtopic.php?pid=12408