Boszorkánymester patrónus: Orcus

Úgy döntöttél, hogy Orcusnak - az élőholtak urának - útmutatása és bölcsessége szerint élsz, hogy elmélyíthesd a nekromancia tiltott művészetével kapcsolatos ismereteidet.

Kibővített boszorkánymesteri varázslatlista

Az Orcus kegynek hála, a boszorkánymesteri varázslatok kibővített listájából választhatsz, amikor egy új varázslatot tanulsz. A következő varázslatok hozzáadódnak a tanulható boszorkánymesteri varázslataiataid listájához:
Varázslatszint Varázslat
1. jégszilánk, sebokozás
2. szétzúzás, végső nyugalom
3. holtak nyelve, tetszhalál
4. fantom gyilkos, halál torka
5. fagycsóva, negatív energia özön

Orcus: 1. szint


Élőholt Szolga Idésése

1. szinten egy formáját tannulod meg a nekromanciánat, melyet nagyon kevesen ismernek. Egy halottból élholt rabszolgát csinlhatsz, aki életed végéig szolgálni fog.

8 óra munkával és 50 arany összértékű ritka varázslat-összetevők ráfordításával előhívhatsz egy élőholtat halottat a sírjából, hogy hűen szolgáljon téged. A rabszolgád a választásod szeint maximum ¼ kihívási szintű élőholt lehet. 8 óra elteltével a élőholt kimaszik a sírjából és elnyeri a Hűséges Szolga képességeit.

Egyszerre csak egy élőhalott rabszolgád lehet.

Ha az élőhalott rabszolgád valaha is elpusztul, akkkor újra megidézheted hála annak a természetellenes köteléknek, amelyen osztoztok. 8 óra munkával és 25 arany összértékű ritka varázslat-összetevők ráfordításávalel új testet hozhatsz létre az élőholt rabszolgádnak. Ezt akkor is megteheted, ha az előző testének egyetlen pici darabkájával sem rendlekezel.

Ha ezt a képességet arra használod, hogy egy új (más típusú) élőholt rabszolgát idézel, akkor a jelenlegi élőholt rabszolgád elhagy és az új élőholt lesz a rabszolgád.

Hűséges Szolga

Az élőhalott rabszolgád számos képeességre tesz szer, míg téged szolgál.
• Elveszti a Többszöri Támadás képességet, ha van neki
• 1-re csökken az életerő kockáinak a száma és ÉP-nek száma az Állóképességbónusza plusz az Életerőkockájnak maximálisan dobható értékével lesz egyenlő.
• +2 képzettségre tesz szert a választosod szerint.
• Az élőhalott rabszolgád a legjobb tudása szerint engedelmeskedik a parancsaidnak. Ugynúgy dob kezdeményezést, mint bárki mád, de te határozod meg a tetteit, döntéseit, hozzáállását stb. Ha cselekvőképtelen vagy nem vagy ott, ahol az élholt rabszolgás, akkor ő a saját belátáa szerint azt teszi, ami szeriente az érdkedet szolgálja és barátságos marad a szövetségeseid felé.

Az Élőholt Szolgád fejlődése

• Az Élőhalott Szolgád a képzesség bónusza mindig megegyezik e tieddel. A karakterlapján ezt szintlépskor ne felejsd el módosítani. Az Élőhalott Szolgád képzesség bónusza következő következő területeken érvényesül: a képzetségeinél, a mentődobásainál, a támadó dobásainál, a sebzsésénél és a Védő Értékénél
• Amikor szintet lépsz Élőholt Szolgád életerő kockáinak száma is nő egyel. Eldöntheted, hogy kidobod-e az plusz ÉP-it vagy vagy az átlagot addo a meglévő ÉP-ihez.
• Ha szintlépéskor Tulajdonság Növelése képessget kapsz, akkor az Élőholt Szolgád tuladjdoságai is nőnek. vagy egyik tulajdoságát növelheted 2-vel, vagy 2 különböző tuladonságát 1-gyel, 1-gyel. Soha egyetlen tuljdonságát sem növelhetedf 20 fölé!

* Az Élőholt Szolgád jelleme, gondolatvilága, érzelmei megyzenke tieddel. Teljes mértékben hsűsges hozzád, sem mágiával sem más módon nem fordítható ellened. A credoja a következő: A boszorkány mester, aki megidézett engem az én uram és parancsolóm mindörökkön örökké és kötelességtudóan, a legjobb tudásom szerint fogom szolgálni a pusztulásomig.

Orcus: 6. szint


Nekrotikus Energia

A 6. szintrelépve az Élőhol Idézés és 2 hosszú pihenőd közt egyszer varázslathelyed feláldozésa nélkül alkalmazhatod. Ezen kívül akcióként egy hosszú pihenőnként 1-szer 1 varázslathelyed feláldozásával az összes 120 lábon belüli élőholton gyógythatsz. Ha ezt teszed a hatótávon belüli élőhalottak mindegyike 1d10 + boszorkánymester szinted számú ÉP-t gyógyul.

Orcus: 10. szint


Élőholr Bajtárs

A 10. szintrelépve Orcus megtanít arra, hogyan erősítsd fel az Élőholt Szolgádba irányuló nekrotikus energia áramlását. Ezáltal a az Élőholt Szolgád támadásai mágiksunak minősülnek sebzésellenállás és sebzésimmunitás szemponjából. Ezen kívül, amíg lát téged, előnye van minden mentődobását előnyből dobja.

Orcus: 14. szint


Élőholt Sereg

14. szintől kezdve, ha Élőholt Idézést alkalmazol, plusz egy holttestet vagy csontkupacot használhatsz fel így plusz zombit vagy csontvázat idézhetsz.

Ezen kívül bámikor, bámilyen varázslattal idezel vagy készítesz élőholtat, az élőholt a következő képességeket nyeri el plusban:
• A lény maximális ÉP-je a boszorkánymesteri szintjeid számval nő.
• Az élőholt hozzáadhatja a képzetségbónuszod a támadás- és sebzésdobásaihoz.

Orcus: 20. szint


Lich

20. szintre lépve elnyered Orcus végső ajándékát, a lénytípusod Álőholtra változik:
• Előnyből dobod az Élőhol Űzés elleni mentődobásadi.
• Ha az ÉP-id szűma 0-ra csökkenne és nem Kritikus vagy Ragyogás sebzsét kaptál, akkor dobj egy Állóképesség mentőt a Kapott Sebzés + 5 NF ellen é siker esetén 0 ÉP ehylet 1-re kerülsz.
• Nem kell lélegezned, táőlálkoznod és aludnod
• Immunissá válsz a méregsebzégre, a mérgezett és kimerült állapotra

Misztikus Képességek


Rémületes Horda

Előfeltétel: 17. szint, patrónus: Orcus

Az irányításod alatt álló összes élőhalott hozzáadhatja a Képzettségbónuszod a támadásdobasaikhoz és a támadásaik mágikusnak számítanak.

Élőholt Szolga Álcázása

Előfeltétel: 5. szint, patrónus: Orcus

Más formát adhatsz az élőholt rabszolgádnak.

Érintsd meg az élőholt rabszolgád, hogy más formát adhass neki. Válassz egyet a következő két lehetőség közül, hogy melyik lesz hatsal az élőholt rabszolgádra!
• 24 órára a teste olyanná alakul át, amilyen az ideális képe önmagáról a halála előtti időszakbaól, ebbe belértve ez ideális, kort, külsőt, a kedvenc ruháit, melyek tökéletesn tiszta, vasalt állapotban lesznek rajt. A hatást bémikor megszüntetheted a 24 óra lejárta előtt.

Ezt a képességet 1 alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között. Ha 2 hosszú pihenőd között már használtad ezt a képességet, akkkor a következő hossuú pihenőd végéig már nem használhatod a mésik Élőholt Szolga Álcázása képsséget.
• 1 órára a teste egy olyan típusú lénnyé alakul át, amyilyet már láttál az életedben. Tehát ha a szolgád humanoid, akkor bármilyen huknapoiid átlakulhat, amit láttál, a ruhzatát, felszrrelését is beleértve. Ha állat, akkor példul lóvá, lóserzzámmal. Az átváltozás ellenére a statisztiká megmaradnak. tehát ha egy élőhölt lovat alakítasz tigrissé, attól még élőholt ló statisztikái lesznek, nem tigrisé. A hatást bármikor megszüntetheted a 24 óra lejárta előtt.

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között

Ha 2 hosszú pihenőd között már használtad a masik Élőholt Szolga Álcázása képességed, akkkor a következő hosszú pihenőd végéig már nem használhatod ezt a képsséged.

Élőholt Horda Álcázása

Előfeltétel: 11. szint, patrónus: Orcus

Cseréld le az Élőholt Szolga Álcázása képessgedet err és más formát adhatsz az élőholt hordád tagjainak.

Tereld össze az élholt hordád tagjait úgy, hogy egy 15 láb sugarú körön belül tartókodjanak és egyikük se legyen tőled 60 lábnál messzebb. (Az élőholt hordádba tartozik az élőholt rabszolgád is!) Majd válassz egyet a következő két lehetőség közül, hogy melyik lesz hatással az élőholt hordás tagjaira!
• 24 órára a testük olyanná alakul át, amilyen az ideális képük önmagukról a haláluk előtti időszakbaól, ebbe belértve ez ideális kort, külsőt, a kedvenc ruháikat, melyek tökéletesn tisztán, vasalt állapotban lesznek rajtuk. A hatást bámikor megszüntetheted a 24 óra lejárta előtt.

Ezt a képességet 1 alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között. Ha 2 hosszú pihenőd között már használtad ezt képességed, akkkor a következő hosszú pihenőd végéig már nem használhatod a másik Élőholt Horda Álcázása képsséged.
• 1 órára a testük olyan típusú lényekké alakulnak át, amilyeneket már láttál az életükben. Tehát ha a hordád egyes tagjai humanoidok, akkor bármilyen humanoiddá átlakulhatnak, amilyent márláttál, a ruhazatát, felszrrelését is beleértve. Az átváltozás ellenére a statisztikáik megmaradnak. A hatást bármikor megszüntetheted a 24 óra lejárta előtt.

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között.

Ha 2 hosszú pihenőd között már használtad a masik Élőholt Horda Álcázása képességed, akkkor a következő hosszú pihenőd végéig már nem használhatod ezt a képsséged.

Halál Érintése

Előfeltétel: Előfeltétel: patrónus: Orcus

Amikor érintést igénylő varázslatot alkalmazod, az Élőholt Szolgád is megérntheti a célponotot, mintha ő alkalmazná a varázslatod.

A varászaltod íly mdsón való alkalmazásához 100 lábon belül kell lenni tőled az Élőholt Szolgádnak és a reakcióját kell felhasználnia a varázslat árintéssel való akítválásához. Ha pedig a varázslat támadódobást igényel, a dobáshoz a te Támadásbónuszod használd.

Élőholt Szárnysegéd

Előfeltétel: 9. szint, patrónus: Orcus

8 órás rituáléval és 50 arany összértékű ritka varázslat-összetevők ráfordításával a következő képességek egyikével ruházhatod fel az Élőholt Szolgádat:
• A mozgási sebessége duplázódik.
• Minden körében további 1 támadást hajthat végre bónuszakcióként.
• Az Éjlátásának hatótávolsága 60 lábnyit nő.

A fenti 3 képeség közül egy képessggel csak egyszer ruházhatosd fel az Élőholt Szolgádat, viszont 3 különböző rituáléval felruházhatod minda 3 képesggeel. Ha elpusztult és újra megidézed, akkor már birtokában lesz azoknak a képességkenek, amelyekkel egyszer már felruháztad.

Hordák Kezelése


Egy nekromanta karaterrek való játéknak természetesen megvannak a maga előnyei és hátrányai is. A legsúlyosabb hártány a sok élőhalott egyenkénti irányítása, mely szörnyen lelassítaná a dolgokat. Ezért azt javaslom, hogy használd a Mesélők Kézikönyve 250. oldalán található "Csoportos Támadás" című opcionális szabályt.

Csoportos Támadás (Mesélők Kézikönyve 250. oldal)

A harc borzalmasan lelasulhat, ha több tucat szörny vesz részt egy csatában. Ha sok részvevővel zsúfolt csatateret kezelsz, jelentősed felgyorsíthatod a játékot, ha lemondasz a támadódobásokról, cserében egy átlagértéket veszel, hogy adott számú szörnyból átlagosa hány találhatja ez a célpontot.

Támadódobás helyett határozd meg azt a minimális d20 dobás értkekét, amelyre egy lénynek szüksége van ahhoz, hogy eltaláljon egy célpontot úgy, hogy kivonod a támadásbónuszát a célpont AC-jéből. A csata során végig ezzel az értkel kell szémolnod, ezért a legjobb, ha leírod.

A Tömeges Támadás táblázaton nézd meg, minimum hány lény szükséges ahhoz, hogy 1 eltalálja az ellenfelüket.

Csoportos Támadás Táblázat

A találathoz szükséges d20 dobás 1 találhathoz Szükséges Csapatlétszám
1-5 1
5-12 2
13-14 3
15-16 4
17-18 5
19 10
20 20
Például 8 ork vesz körül egy harcost. Az orkok támadási bónusza +5, a harcos AC-ja pedig 19. Az orkok 14-es vagy magasabb értékre van szükségük ahhoz, hogy eltalálják a harcost. Így a táblázat szerint minden három ork után, amelyik megtámadja a harcost, egy biztosan eltalálja. Így igazából 6 ork elég a harcos ellen, a másik 2-őt egy könnyebb ellefélhez iránythatod át.

Ha a támadó lények különböző mértékű sebzést okoznak, akkor vegyük úgy, hogy a legnagyobb szésűnek volt esélyes eltalálnia. Ha a sikeres találatot elérő lénynek több támadása van ugyanazzal a támadási bónusszal, akkor vegyük úgy, hogy mindegyikkel találatot ért el. Ha a támadó lénynek különböző támadási bónuszai vannak, nézd meg táblzatban, hogy midegyik bónussza eltalálná-e az célpontot.

Ez a harcrendszer figyelmen kívül hagyja a kritikus találatokat a kockadobások számának csökkentése érdekében. Ahogy a harcolók száma fogy, válts vissza az egyéni kockadobások használatára, hogy elkerüld azokat a helyzeteket, amikor az egyik csapat nem tudja eltalálni a másikat.