Boszorkány alkaszt: Rontásmester

Egyes boszorkányok képesek érzékelni a lehetséges jövők szálait és képesek kivonni a mágikus energiét yges zálakból ezáltal megszakítva azt, így véglegesen elzárni azt a lehetséges jövőt. A hagyományos mágia művelői legtöbször lenézik, kinevetik a kristálygömbből, kártyvetésből, csontokból jósló Rontásmesterket, de ez a legtöbször nagyon rossz ötlet. A sorszövők ugyanis messzföldön híresek arról, hogy megátkozzák azt, aki megbántotta őket. Aki viszont tiszteletel bánik velük, annak áldás kíséri az útját, miután távozott tőlük.

Rontásmester Varázslatlista

Varázslatszint Varázslat
1. szentély, vészjelzés
2. képességnövelés, ómen
3. átokűzés, tisztánlátás
4. jövőbelátás, lény fellelése
5. kapcsolat más létsíkkal, képzettségnövelés

Rontásmester: 1. szint


Áldás vagy Átok

1. szinten megtanulod, hogyan nézhetsz bele egy lény sorsába, majd a kedved szerint alakíthatod azt.

10 percet kell altöltened azzal, azzal, hogy kristálygömbe nézve, kártyát vetve, jóscsészébe dobott csontok vagy pálcák mintaztából vagy más jóseszközök segítségével betekntést nyerj egy lény sorsába.

A jóslás alanyának 10 lábon belül kell lennie tőled a jóslás teljes ideje alatt. A jóslás pedig eldöntheted, hogy jó- vagy balszerencsét kívánsz neki. Majd elmondod neki a jóslatot és és kivalsztod egy Tulajdonságát és attól függően, hogy jót vagy roszzat kívánsz-e neki, +1d4-et vagy -1d4-et kap ennek a tulajdonságának minden próbájára a következő hosszú pihenőjének a végéig beleértve a válsztott tulajdonsága alá tarozó üssze kézettségpróbájára is.

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között

Rontásmester: 3. szint


Az Érem Másik Oldala

A 3. szinttől kezdve képes válsz a sorsod befolyásolására. Amikor támadást, képesség- vagy képzettség próbát illetve mentődobást dobsz és nme tetszik a dobás eredménye, akkor rekcióként a d20-at az ellenkező oldalára fordíthatod és ezt tekintheted eredménynek. Például 2-ről 19-re változtathatod az eredményt.

Ezt a képességet 1 alkalommal, 10 szinttől kezdve pedig Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között

Rontásmester: 10. szint


Sors Keze

Míg mások azt hiszik, hogy önmaguk irányítják sorsukat, te pontosan tudod, hogy a végzetünk, ami végső soron mindent eldönt. A 10. szinten képessé válsz arra, hogy teljesen foszd egy lény csekélyke esélyát is, hogy vátoztasson sorsán, így teljesen a sors kegyére bízod őket. A célpontnak Karizma mentődobást kell végrehajtania, balsiker esetén prdig a lenti átkok egyikét kell elszenvednie a választásod szerint:

• Tehetetlenség Átka: A célpont az átok idetartamának lejártáig vagy annak megtöréséig nem adhatja hozzá a képzettségbónuszát az Erő- illetve Ügyesség alapú próbáihoz.

• Butaság Átka: A célpont az átok idetartamának lejártáig vagy annak megtöréséig nem adhatja hozzá a képzettségbónuszát az Bölcsesség- illetve Intelligencia alapú próbáihoz.

• Butaság Átka: A célpont az átok idetartamának lejártáig vagy annak megtöréséig nem adhatja hozzá a képzettségbónuszát az Bölcsesség- illetve Intelligencia alapú próbáihoz.

• Rút Kórság Átka: A célpont az átok idetartamának lejártáig vagy annak megtöréséig nem adhatja hozzá a képzettségbónuszát az Állóképesség- illetve Karizma alapú próbáihoz.

Az átok 24 órán át tart vasy amíg bónusz akcióként meg nem szünteted vagy amíg a célpontot átokúzásel, nagyobb helyreállítással vagy hasonló varázslattal meg nem gyógyítják. Ezen kívül az átok ellen minden alkalommal újra mentődobást tehet, amikor Te vagy szövetségeseid megsebzitek a célpontot. Sikeres mentődobás esetén azonnal véget ér az átok.

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között

Rontásmester: 14. szint


Sorsszövés

A 14. szintre megtanulod, hogyan befolysold egy lény sorsát. Akcióként válassz egy 60 lábon belüli lényt, akit látsz, majd dobj 3 d20-szal. Jegyezd fel az eredményeket és válasz ki melyik eredméy legyen az első, a második illetve a harmadik. Az általd válaszott lény követező 3 dobása az lesz, amiket te dobtál az általd korbban meghatározott sorrendben. A lénynek halvány foglam sem elsz róla, hogy te hatottál a sorsára, sőt arról sem, hogy bármi is hatott volna sorsára.

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között

Rontásmester: 20. szint


Átok Hetedíziglen

A 20. szintre lépve má mesteri szintre fejlesztetted a sors szálíinak szövését. Megtanultad, hogy tudsz egy lény sorsát úgy beszennyezni, hogy a balsorsa úgy terjedjen ki belőle, mint a méreg a vízben.

Normál akcióként válassz egy egy 15 lábon belüli célpontlényt, akit látsz. A célpontnak Bolcsesség mentődobást kell tennie, siker esetén 4d10 Pszichikai sebzést szenved el, de más negatív hatások nem érik.

Sikertelen mentődobá esetén a célpontot egy áltlad választott átok sújt. Az átkonak három jellemzője van: egy hátrányos hatás, egy megkülönböztető bélyeg és egy célcsoport, akikre átterjedhet az átok.

Hátrányos hatásként a következők közül választhatsz:

• Balszerencse: Az átok áldozatának borzalmas balszerencséje van mindenben. Bármikor támadódobást, mentődobást és bármilyen próbát tesz 13-nak számít minden 13 feletti dobása.

• Halandzsa: Az átok célpontja képtelen beszélni bármilyen nyelven is, kivéve az halnadzsa nyelvet, amit csak azok értenek, akiket szintén súlyt ez az átok. Semmilyen varázslat vagy mágiku képesség nem teszi lehetővé számukra, hogy olyan lényekkel kommunikáljanak, akiketr nem sújt az átok. Még a telepátia sem sem segít nekik ebben.

Minden alkalommal Intelligencia mentődobást kell tenniük, ha olyan varázslatot próbálnak meg alkalmazni, melynek szóbeli összetevői vannak. Balsiker esetén nem tudják kiejteni szükséges varászszavakat, csak értelemtelen halandzsát mormolnak a varászavak, így a varzslás nem sikerül és a varázslathely is elveszik.

• Falánkság: Az érintettek semmi másssall nem tudnak jóllakni, csak egy (nem mágikus) dologból, amelyet akor adsz meg, mikor megátkozod a célpontot. Például arra ítélheted őket, hogy emberi húst vagy köveket egyenek normál élelmiszer helyett. Az átok fizikailag képessé teszi az érintettet arra, hogy bármilyen anyagot megágjanak, károsodás nélkül (például savat) lenyeljenek és azt átalakítsák a szervezetük száméra szükséges tápanygokká.

Minden egyes napon 1-gyel nő a kemrültéségszintjük, amikor nem eszneki annyit az átokban meghatározott anyagból annyit, amennyit normál esetben fogyasztanának normális ételből.• Likantrópia: Az érintettek a választásod szerint vérfarkasás, vérmedvévé, vérpatkánnyá vagy vértigrisssé válnak.

Bélyeg: Az átkod 2. része, a megkülönbözető bélyeg bármi lehet: ronda sebhely, jellegzetes anyajegy, béna végtag, stb.

Célcsoport: végül választ ki az átok 3. részét az átok célcsoprtját, akik közt az átok terjed. A következők közül választhatsz: barátok, szeretők, utódok, üzleti partnerek (ide tartoznak a munkatársak, alkalmazottak is).

Ha egy az átokban meghatorozott csoportba lény megérnti a célpontot, akkor rá is átterjed az átok. Aki megfertőződdott az is elszenvedi az átok mind a 3 hatását. Az átokal megfertőzödött nem fletélen tudja, hogy meg van átkozva, csak elős negatív hatátát tapasztalja és rajta is megjelent megkülönbözető bélyeget veszi észre magán. Természteseten Azonosítás vagy hasonló varázslattokkal felfedhető az átok termézetet.

Az átok addig fertőz, míg összesen 7 célponton hat már. Az átok addig tartí, amíg egyvlakin meg nem törik Átoküzés vagy hasonló varászlattal vagy míg te bónusz akcióként meg nem szünteted. Mindkét estben az őtok megtörik az összes lényen, akit megfertőződött vele.

Egyszerre csak egy ilyen átkot tarthatsz fenn és zt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 hosszú pihenőd között, ha éppen nem ratsz fenn egy ilyen átkot.