Boszorkány alkaszt: Látó


Látó
A Látók a dolgok közötti szinergiából nyerik varázserejüket. Minden varázshasználónál jobban érzik az élőlények és élettelen dolgok energiáit és auráit és kiválóan manipulálják az őket összekapcsoló magikus energiaszálakat. A vandvirágok jó kapcsolatot ápolnak a druidákkal és mindenki mással, akik szorsan együtműkdnek a természettel és óvkák azt. a természetet s másokkal, akik szorosan együttműködnek a természettel.

Látó varázslatlista

Varázslatszint Varázslat
1. állatok nyelve, mágia érzékelése
2. állat / növény fellelése, vadállati érzékek
3. lassítás, növények nyelve
4. lények fellelése, mozgásszabadság
5. életellenes aura, vadon haragja

Látó: 1. szint


A Termézset Gyermeke

1. szinten jártassá válsz az Orvoslás, Természetrajz és Túlélés képzettségekben.

Látó: 3. szint


Auaraérzékelés

A 3. szinttől kezdve látod a lények mágikus auráját és az élő és élettelen lények közti energiamintákat. Bónuszakcióként használhatod az auralátás képességedet.

Ha így teszel, akkor a választsod sezint egy dolgot megtudsz a következők közül: a lény jellemét, a lény faját és tipusát (példul vámpír, élőholt), a pontos helyét (hiába rejtőzött el vagy láthatatlan), hazudik-e).

Ezt a képességet Bölcssségmódosítódnyi alkalommal tudod használni 2 barmilyen pihenőd között.

Látó: 10. szint


Fejlettebb Auraérzkelés

Az auralátásod a sok a gyakorlás olyan szinte fejlesztetted, hogy folyamatosan érzed a körülötted áramló energiákat.

10. szinttől kezdve minden teremtményt érzékelhetsz körülötted 60 láb sugarú körben. Hacsak nem vagy cselekvőképtelen, akkor automatikusan tudod, hogy hány, milyen fajű és típusú lény iletve pontosan hol helyezkednek el ezen a területen belül.

Ha egy lény láthatlan, teljrs takarásban van vagy más módon rejtett számodra az auraérzkelésed területen belül, akkor is célpontja lehet a támadásodnak és olyan varázsalatodnak is, mely láthatóságot igényel csak ez esetben htárnyból dobod a táamdódobásod.

A nystul Mágikus Aurjaval vagy más hasonló varázslatokkal álcázott lények könnyen megtéveszthetik az auraérkelésed, msnak mutava magukat, mint amik. Sőt a jósmgia ellen védett lenyek teljessgek észrevtélenek maradnak az auraérkeléseddel szemben.

Látó: 14. szint


Szinergikus Átvitel

A 14. szinten megtanulod úgy szőni az élőlényeket összekötő mágikus energiák finom vonalait, hogy mágikus energiát tudsz távnni egyik lényből a másikba. Normál akcióként megpóbálhatsz egy varázslatot vagy más mágikus hatást átvinni egy 60 lábon belül látható lényről egy másik szintán 60 lábon belüli lényre, ha mindkettőt látod, stő ez egyik lény lehetsz te is.

Ha bármelyik a 2 lény közül nem akrja az átvitelt, akkor Bölcsségmentődobást tehet a te Meggyőzés (Karizma) próbáddal szemben. Ha egy átvitt varázslat vagy hatás fentartása koncentrációt kinyle, akkor átvllahatod a koncentráció fentartását vagy ha az kedvezőbb számodra vagy az új célpont száméra, akkor akár meg is szakíthatod.

Ezt képességet a Bölcsességmódosítónyi alkalommal használhatod két hosszú pihenőd között.

Látó: 20. szint


Igazlátó

Tökélyre vitted az auralátásdod ezáltal folyamatosan érzed magad körül a mágiát és nem tévesztenek meg az illúziók.

A 20. szinttől kezdve a látásos úgy múködik, mintha folymatosan a Mágia Érzékelés és Igazlátás varázslatot használnál

Életfonal Vágás

Tudod a hol kell a mágia szövedékét átvágni ahhoz, hogy egy lény mgszbaduljon a létezés korlátaitól.

Egy akcióval elvágni azokat az energiaármlásokat, melyek az élethez kötnek egy 60 lábon belül lényt, akit látsz.

Ezenkívül egy akció segítségével megpróbálhatod elnyírni azokat az energiakötéseket, amelyek egy 60 lábon belül látható lényt a körülötte lévő élethez kötnek.

Ekkora a célpontnak Bölcsesség mentődobást kell tennie, balsiker esetén 8d10-es pszichikai sebzést szenvedk el és a következő hosszzú pihenőjük végéig a következő hatások alá kerülnek:

• Nem hat rájuk a mások mágikus gyógyítása, csak önmaguk gyógythaják magukat mgikusan.
• Nem tudnak varázslatokkal vagy mágikus hatásokkal megcélozni más lényeket önmagukon kívül.
• Más lények nem célozhatják meg varázslatokkal vagy mágikus hatásokkal.
• Nem kommunikálhat telepátiával senkivel.
• Nem olvasthatja senki az elméjét és ő sem másokét.• Elnyerik a Magányos személyiségjegyet. Lásd lejjeb!

Sikeres mentődobás esetén a sebzés felződik és fenti hatások nme érvényesülnek.

Ezt képességet 1 alkalommal használhatod két hosszú pihenőd között.

Magányos

"Elkülönült vagyok mindentől és mindenkitől. Teljesen egyedül vagyok a világon."