A Shandin és a hatalom 9 szimbóluma

Darton szimbólumA varjúszárny

Darton legfőbb, szent szimbóluma legfeljebb férfitenyér méretű. Mindenkor fémből, leggyakrabban acélból készítik, sötét bevonattal látják el, majd felerészben vörösréz, felerészben ezüst körlapra (a két hold szimbóluma) erősítik, ahonnét azonban könnyen eltávolítható. A „tollak” végét a lovagok és paplovagok – Airun al Marem próféta útmutatása alapján – borotvaélesre köszörülik; ilyen fegyverrel ellenség életét kioltani igazi hőstett, Dartonnak tetsző cselekedet.

A nyitott kapu

A Shandin bejáratának szimbóluma, a kétirányú átjárhatóság megjelenítője. A Shandin, Darton saját síkja, a lelkek hona, a megmérettetés színtere. Éppúgy része a Pokol, mint a Kegyeltek Csarnoka, ahol az arra érdemesek Darton asztala mellett várakozhatnak következő életük eljövetelére. A nyitott kapu szimbolizálja az élet végét és a halál kezdetét.

A döntnöki jogar

A végső megmérettetés szimbóluma. A Shandin ítélőbírái, a Döntnökök vizsgálják meg az eltávozattak lelkét, és hoznak döntést annak további sorsa felől. A bírák hatalmának klasszikus jelképe a jogar, ennek intésével adják tudtára a jelöltnek, milyen sors vár reá a köztes létben.

A máglya

A földi test nyűgétől való megszabadulás és a megtisztulás szimbóluma. A Shandinon lobogó, emésztő fekete lángok akkor perzselik „tisztára” a lelket, mikor a lélek Darton síkjára lép, és a Döntnökök elé járul, felfedve mindenik bűnét és jótéteményét, mit életében elkövetett.

A fejfa

A végső béke és megnyugvás szimbóluma. Alkalmazása kultúrkörönként változik, a temetkezési szokások tükrében: ahol a hamvasztás a gyakoribb eljárás, ott szerepét mindig a Máglya veszi át. A Dartonita szimbolikában mégis mindkettő helyet kap, lévén, hogy Darton felkentjei is a szükség és az igények függvényében alkalmazzák a búcsúztató szertartásokat.

A hullámsír

A pokolbeli szenvedés szimbóluma, melynek értelmezését csak a belső kör beavatottjai ismerik, akik tisztában vannak Darton poklának jellemzőivel. Hajós és tengerjáró népek körében, értelemszerűen, a legkedveltebb Dartonita szimbólum.

Az örvény-kör

Az Örök Körforgás és a halhatatlan lélek szimbóluma. Az örvény szimbólum az újjászületés magasabb vagy alacsonyabb szintjeinek esetlegességét, a kör forma a végtelenséget szimbolizálja.

A nyitott tenyér

Darton kegyelmének, az oltalmazó hatalomnak a szimbóluma. „Darton kegyes!” – tartja a mondás, s ennek előcitálásakor, a gesztusnyelvben, mindig a szív fölé helyezett nyitott tenyér kíséri a fohászt.

Az ököl

Darton kemény ítéleteinek, a büntető hatalomnak a szimbóluma. „Darton lesújt rád!” – tartja a mondás, s ennek előcitálásakor, a gesztusnyelvben, mindig a szív fölé helyezett ököl kíséri a fohászt. Darton paplovagjai körében általános üdvözlési formává nőtte ki magát, s valóban, csak a beavatottak képesek megkülönböztetni az Ököl szimbólum gesztusnyelvi megjelenését a hagyományos, oligarchikus köszöntési formától.