A Dartonita Lovagrend Regulája

Airun al MaremA Holtak Őrének evilági birodalmát elsősorban Airun al Marem próféta és követői, a Dartonita Lovagrend jelentik. Az északi Rowon és a déli Dovor városa szolgál fő székhelyül számukra, de templomerődjeik, rendházaik és a rejtett erődkavernák megtalálhatók Ynev majd’ minden civilizált vidékén.

A Dartonita Lovagrend egyházi lovagrend, mely saját belső erkölcsi és szakrális szabályrendszerrel rendelkezik, mely minden felszentelt lovagra kötelező érvényű. A Regula rendelkezik arról is, hogy miként viselkedjen a beavatásra váró jelölt, illetve hogy milyen próbatételeket kell kiállnia a beavatás eléréséhez, melyeket a Halál Útjának Stációi foglalnak össze.

Airun persze ki nem állhatja a vaskalaposságot és a szemforgató pyarroni erkölcsi rendet, így a Dartonita Lovagrend Reguláját is a megszokottól eltérő módon, közérthetően, nem köntörfalazva – és például a Kyel vagy Krad Rendi Regulához mérten – nagyon rövid formában határozta meg.

A Regula rendelkezik a lovagok hatalmi hierarchiájáról, a vallásgyakorlat kérdéseiről és a mindennapi élet néhány fontos területéről is, de messze nem annyira részletes és szigorú, mint például a Dreinát szolgálók 600 oldalas Rendkódexe. A lovagok a Regulát annak szerény érdemein felül is tisztelik és betartják, és igyekeznek nem Airun eszébe juttatni, milyen fenyegetéssel rémítgette rendtársait a 6. fejezetben.

 

Prológus: a lovaggá avatás feltételeit a Halál Útjának Stációi tartalmazzák

1.       fejezet: Darton lovagjainak hierarchiája

Darton lovagrendjében a beavatást elnyert lovagok négy rangban szolgálhatják a Hallgatag Urat, amennyiben teljesítik a szükséges feltételeket.

Az első fokozatba a beavatási rituálé után lép a lovag, ekkor a Testvérek közé tartozik, rangja és megszólítása is ez (testvér, lovagtestvér), de ritkán használják egymás között.

A második kör a Hadnagyi rangban állók szintje, ők azok a lovagok, akik már legalább öt esztendeje szolgálják Dartont, és rátermettségüket, vezetői képességeiket személyes cselekedeteikkel bizonyították. A hadnagyok 10-20 fős zászlóaljak vezetéséért felelősek, csata esetén ők a testvérek közvetlen feljebbvalói, az osztagok irányítói, akik tolmácsolják és végrehajtatják a magasabb rangú vezetők parancsait.

A harmadik fokozat a Komtúr, amit azok a lovagok érdemelnek ki, akik legalább 20 éve szolgálják már Dartont, és egy egész templomerőd vezetéséért felelősek. Alárendeltjeinek száma a néhány száztól akár ezres nagyságrendig is terjedhet, elég csak a Rowoni Főrendházra, az Erioni Toronyra vagy Dovor Sziklatemplomára gondolni.

A legrangosabb Lovagok a Mester ranggal rendelkeznek, és jelenleg egyedül a Szentháromság tagjai bírják, így Airun al Marem a rend nagymestere, valamint Alex con Arvioni a Smaragd Társaságának vezetője, és Alyr Arkhon a dorani nekromanta.

2.       fejezet: Darton birodalmának kormányzása

Darton evilági birodalmát a Dartonita Lovagrend képviseli, melynek Szent városa és központja az állandó alkonyi félhomállyal borított Rowon, a kontinens északi felén. A rend élén a nagymester áll, aki két választott társával együtt irányítja a rendet.

Bizonyos kérdések tárgyalása esetén összeül a Nagytanács, melynek tagjait a komtúrokkal együtt kiegészülve alkotja a Szentháromság.

3.       fejezet: Darton tiszteletének rendjéről

Darton felkentjei kötelesek naponta háromszori imádsággal tisztelegni Darton és a halál fensége előtt, a számukra alkalmas időben. Lovagtestvér halotti szertartást semmilyen körülmények között sem mulaszthat, azon részt venni köteles. Felmentést különösen indokolt esetben, egyedül a komtúrtól kaphat.

4.       fejezet: Intelmek a hithű lovagtestvéreknek

Tiszteld az idősebbeket, ha bölcsebbek nálad, a magas kor önmagában nem érdem!
Tiszteld a rangban feletted állókat, de ha méltatlanná válnak, váltsd le őket!
Hajts fejet engedelmesen elöljáróidnak – ha fővesztés terhe mellett is, de bármely parancs megkérdőjelezhető!
Az élet szent; kioltására csak a védelmében vetekedj! A halál szentebb; ne tartóztasd, ki megtérni igyekszik!
Ne keresd a viszályt, mert megtalál az téged, de megaláztatást jámbor tétlenségedben se tűrj el!
Tedd gazdaggá a Hallgatag Úr házát, de legalábbis élj úgy, hogy gyermekeid gazdaggá tehessék!
Élvezd az élet szépségét, és kelj oltalmára, ha fenyegetik, hisz a halál szépsége még előrébbvaló!
Légy türelmes más hitekkel, ha ők is türelmesek veled, de ha nem, te üss először!
Hagyj másokat akaratuk szerint élni, ha ők is hagynak téged, de ha nem, elsőként vonj pengét!
A tudás szent, különösen, ha hasznodra válik, ezért ezen formáit óvni és védeni kell!
Gyűlöld Orwellát minden megnyilvánulásában, mert ellenséged ő; aki pedig a szolgálatába áll, már túl sokat élt ezen a földön, segítsd a Sötét Úton Járók közé!

5.       fejezet: A birodalomépítési hozzájárulásról

A lovagtestvérek kötelesek minden évben, az évzárlat előtt megszerzett jövedelmeiknek felét beszolgáltatni az anyarendházában, ahol a javak átvételét a fiskális testvér igazolja.

6.       fejezet: Továbbiak

Darton engedelmével, segedelmével, és ha nem lesz tele a tököm az egésszel, írásba adom a többi szabályt is, addig meg ne tegyétek, amit én nem tennék, és azt csináljátok, amit mondok, ne azt, amit én teszek!